Lista polskich serwerów news

Poniżej znajduje się posortowana alfabetycznie lista serwerów news, przechowujących polski Usenet (hierarchie pl.* i alt.pl.*) i umożliwiających pisanie/czytanie. Lista jest tworzona przez Was. Jeżeli znasz serwer, którego nie ma na tej liście, jakieś dane są nieprawidłowe lub wymagają uzupełnienia, proszę o kontakt: gof-news małpa chmurka.net.

Stara, nieaktualna lista znajduje się pod adresem http://www.killfile.pl/nntpservers.html.

Adres Strona serwera lub adres admina Wymagana rejestracja Restrykcje IP Pozostałe hierarchie Uwagi
news.amu.edu.pl ? ? ? comp.*, linux.*, pl.*, rec.*, sci.* Wygląda na dostęp read-only dla wszystkich, brak informacji o read-post; chyba wyłączony
news.chmurka.net http://news.chmurka.net/ Tak, informacje na stronie serwera Brak Lokalna (chmurka.*)
news.icm.edu.pl http://news.icm.edu.pl/ Nie Polskie adresy IP Big 8 i inne
news-archive.icm.edu.pl http://news-archive.icm.edu.pl/ Nie Brak free.pl.*, soc.culture.polish Serwer udostępnia archiwa polskiego Usenetu wyłącznie do odczytu.
news.inetia.pl ? Nie Adresy IP z Netii ? Inny adres: news.internetia.pl; chyba wyłączony.
news.interia.pl usenet (at) firma.interia.pl Wymagane konto pocztowe na interia.pl, logowanie przy pomocy e-maila jako loginu Brak? ? Chyba wyłączony.
news.man.lodz.pl http://www.man.lodz.pl/man/uslugi Nie Dla klientów LODMAN "wszystkie grupy", dla reszty czytanie lodz.*, lodman.*, lodzman.* lodz.*, lodman.*, lodzman.* ?
news.mm.pl ? Nie Klienci Multimedia Big 8 i inne Chyba wyłączony.
news.neostrada.pl usenet (at) news.neostrada.pl Nie Polskie adresy IP Big 8 i inne
news.man.poznan.pl http://www.man.poznan.pl/online/pl/dzialy/28/Pion_Uslug_Sieciowych.html ? ? ? Brak informacji, spoza sieci nie wpuszcza
news.wit.edu.pl admin (at) wit.edu.pl Nie RevDNS *.pl, polskie klasy IPv6, jest też dodatkowa access-lista Big 8 i kilkanaście innych Dostęp via IPv4, IPv6 oraz nntps

Dostępne są także tzw. anonymizery. Serwery te maskują tożsamość piszącego, utrudniając identyfikację i sprzyjając nadużyciom, dlatego część polskich serwerów news blokuje posty z anonymizerów. Pisząc przez anonymizer robisz to na własne ryzyko - może się okazać, że piszesz sam do siebie.

Adres Strona serwera lub adres admina Wymagana rejestracja Restrykcje IP Pozostałe hierarchie Uwagi
news.aioe.org http://news.aioe.org/ Nie Brak, jedynie TOR ma blokadę pisania Big 8 i inne
news.albasani.net http://news.albasani.net/ Tak: http://news.albasani.net/user/contact.cgi ? Lista: http://news.albasani.net/generated/groups/
nntpswitch.blueworldhosting.com http://usenet.blueworldhosting.com/ Tak ? Big 8 i inne Dostępny nntp na porcie 119 oraz nntps na porcie 563
news.eternal-september.org http://news.eternal-september.org/ http://news.eternal-september.org/RegisterNewsAccount.php Brak ?
freenews.netfront.net ? ? ? Big 8 i inne - 46 tysięcy grup Krążą pogłoski, że nie jest anonimizerem. Do zweryfikowania.

Jako last resort dostępna jest także bramka Google Groups. Nie jest to serwer news, tylko interfejs www: http://groups.google.com/. Korzystanie z Google Groups jest mocno niezalecane, ponieważ Google stosuje wiele niestandardowych rozwiązań, utrudniających czytanie postów wysyłanych przez ten interfejs innym użytkownikom. Co za tym idzie, część czytelników filtruje u siebie posty wysyłane przez Google Groups. Nie są mi znane przypadki filtrowania takich postów przez całe serwery, tak jak ma to miejsce w przypadku anonymizerów, ale działo się tak w przeszłości.

Dostępne jest także archiwum Usenetu pod adresem https://archive.org/details/usenet-uat-pl.

Aktualizacja strony: 2019-07-01