news.chmurka.net — przeglądarka postów

Path: news.chmurka.net!news.icm.edu.pl!.POSTED.mail.teamquest.pl!not-for-mail
From: TeamQuest Sp. z o.o. <nntp_Job@TeamQuest.PL>
Newsgroups: pl.test
Subject: Warszawa => Test Automation Engineer <=
Date: Thu, 22 Apr 2021 11:15:18 -0000 (UTC)
Organization: TeamQuest.pl
Lines: 101
Message-ID: <44610.TQ.20210422.131518@teamquest.pl>
References: <44610.TQ.20210422.131518@teamquest.pl>
Reply-To: Praca@TeamQuest.PL
Mime-Version: 1.0
Content-Type: TEXT/plain; CHARSET=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Date: Thu, 22 Apr 2021 11:15:18 -0000 (UTC)
Injection-Info: news.icm.edu.pl; posting-host="mail.teamquest.pl:31.179.177.242";
logging-data="29928"; mail-complaints-to="usenet@news.icm.edu.pl"
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Icedove/31.8.0
In-Reply-To: <44610.TQ.20210422.131518@teamquest.pl>
Xref: news.chmurka.net pl.test:220479

Our client is one of the biggests TSL (Transport, Shipping, Logistics)
worldwide company, with with more than 140 years of logistics
experience, with about 2000 locations around the world and more
than 76 000 employees wordwide. For main IT Department, based in
South Warsaw.

*****
***** Test Automation Engineer
********** The Key Responsibilities:

* Analyze requirements and design test cases for automation
* Design, build, test and deployment of effective test automation
* Automates test cases in a reliable and robust way
* Monitor and maintain automated regression tests and support
continuous integrations
* Collaborates close with developer and functional test analysts
* Participation in the development and expansion of testing
methodology
* Coordination with development to prepare for test automation within
early stages of the development process


***** Must have:

* Minimum 3-4 years professional experience on similar postion
* Hands-on experience in defining and implementing Test Automation
strategies in complex projects, as well as in building effective
automated testing frameworks
* Strong knowledge of software testing techniques, especially good
practices in Test Automation implementation and Test Automation
tools
* Having hands on experience in one of the programming languages
Javascript, Python, TypeScript or Java
* Having hands on experience on minimum of one of following Test
Automation Frameworks: Cypress, Protractor, Selenium, Playwright
or RobotFramework. (Playwright/RobotFramework preferred).
* Experience working in an Agile method e.g. Scrum
* Customer and service orientation
* Strong interpersonal skills and ability to work effectively across
diverse organizations, groups and functions
* Fluent Business English (written and spoken)


***** Good to have:

* First experience in security testing and frameworks like OWASP or
others
* Ideally Certified Tester Advanced Level & Test Manager (ISTQB)


***** Benefits offered:

* Attractive salary
* Work in a dynamically developing company, which is a global leader
in the transport and logistic sector
* Various challenges at work
* Great atmosphere
* Subsidies to private health care, sport cards and group insurance


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/44610-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2104
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=e13c1e678ad7b49a9bea2c22dc933011Czas pobrania artykułu: 393 ms

Powrót do strony głównej