Przeglądarka postów

X-Received: by 2002:ac8:3267:: with SMTP id y36mr17791141qta.241.1591494182696;
Sat, 06 Jun 2020 18:43:02 -0700 (PDT)
X-Received: by 2002:aca:60c5:: with SMTP id u188mr1163825oib.129.1591494182460;
Sat, 06 Jun 2020 18:43:02 -0700 (PDT)
Path: news.chmurka.net!news.icm.edu.pl!wsisiz.edu.pl!goblin3!goblin.stu.neva.ru!news.misty.com!border2.nntp.dca1.giganews.com!nntp.giganews.com!news-out.google.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-for-mail
Newsgroups: pl.pregierz
Date: Sat, 6 Jun 2020 18:43:02 -0700 (PDT)
In-Reply-To: <5edbe31a$0$516$65785112@news.neostrada.pl>
Complaints-To: groups-abuse@google.com
Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=2405:6580:3240:0:1e9:d9d3:c507:fb4c;
posting-account=FEL4ugoAAAAhsV05j1oygHxFWhKp9wAn
NNTP-Posting-Host: 2405:6580:3240:0:1e9:d9d3:c507:fb4c
References: <5ed89567$0$17364$65785112@news.neostrada.pl> <398570dd-7067-4281-9565-7104ef9c716d@googlegroups.com>
<rbd1f1$dec$1@gioia.aioe.org> <5eda54d2$0$552$65785112@news.neostrada.pl>
<rbe6dc$1412$1@gioia.aioe.org> <5edaa7d4$0$518$65785112@news.neostrada.pl>
<5edb1f65$0$555$65785112@news.neostrada.pl> <5edbe31a$0$516$65785112@news.neostrada.pl>
User-Agent: G2/1.0
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <65292465-2a19-4bb2-8e98-85c3cc40747co@googlegroups.com>
Subject: Re: Epidemiolog Szwecji przyznaje się do BŁĘDU
From: japanizer@japanizer.org
Injection-Date: Sun, 07 Jun 2020 01:43:02 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Lines: 8
Xref: news.chmurka.net pl.pregierz:185926
On Sunday, June 7, 2020 at 3:40:29 AM UTC+9, z wrote:
> Kidawa została demokratycznie wybrana w wyborach na kandydata.
> To że PO ja pogoniło bo w sondażach było 2% to nie zn
aczy że inni też są 
> DEBILAMI ;-)

O, z-adek znowu o procentach.
Nauczyłeś się już, jaka jest różnica mię
dzy 0,2% i 20%?


Czas pobrania artykułu: 54 ms