news.chmurka.net — przeglądarka postów

Path: news.chmurka.net!.POSTED.193.108.219.82!not-for-mail
From: "Rutkowski, Jacek" <jacek.rutkowski@wp.pl>
Newsgroups: pl.misc.elektronika
Subject: Re: Zwolnienia nie tylko w IT - życie wspó
łczesnego inżyniera
Date: Sat, 2 Mar 2024 00:49:14 +0100
Organization: news.chmurka.net
Message-ID: <urtphq$phh$1$jacekrut@news.chmurka.net>
References: <urm96a$h6d$1$pytajacy@news.chmurka.net>
<urmilc$3n2np$1@dont-email.me> <urmj7s$3n42v$1@dont-email.me>
<urnl2s$3v1ln$1@dont-email.me> <urnmc6$3vb2j$1@dont-email.me>
<urnmvl$de$5$niusy.pl@news.chmurka.net> <urs6ti$15lk9$1@dont-email.me>
<ursr16$rtt$2$niusy.pl@news.chmurka.net> <urt36r$1bm15$1@dont-email.me>
<urthgs$rtu$2$niusy.pl@news.chmurka.net>
NNTP-Posting-Host: 193.108.219.82
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Date: Fri, 1 Mar 2024 23:49:14 -0000 (UTC)
Injection-Info: news.chmurka.net; posting-account="jacekrut"; posting-host="193.108.219.82";
logging-data="26161"; mail-complaints-to="abuse-news.(at).chmurka.net"
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101
Thunderbird/102.10.0
Cancel-Lock: sha1:lwDaqloWGs1k2E+hMtKnGx/RQjw= sha256:mJ1QGMbAIxeVd1zpzVn46EdusX8tnlDTdeIUs/3ZcKI=
sha1:Yul/jO93weFAtiUURqqwJw2yRNU= sha256:lRVVzKOJxZY4qQsja6UnAvOqVbcABZEo9lGrTk2BEvA=
Content-Language: pl
In-Reply-To: <urthgs$rtu$2$niusy.pl@news.chmurka.net>
Xref: news.chmurka.net pl.misc.elektronika:150192

W dniu 01.03.2024 o 22:32, io pisze:
> W dniu 01.03.2024 o 18:27, ddddddddddd pisze:
> To, że właściciele małych firm pracują dowodzi, że nie mają talentu do
> prowadzenia firmy albo czasu i nie powinni się tym zajmować.
Bzdury gadasz kolego.
Nie zawsze 2 czy 4 ludzi jest w stanie zarobić na wszystko a szef
ma tylko kasę liczyć.

Załóż własną firmę to się przekonasz.
Ja sam nie prowadziłem firmy ale ojciec miał i sam pracowałem
w małej firmie co do 50 osób doszła i teraz w korpo pracuje...
--
pzdr, j.r.Czas pobrania artykułu: 65 ms

Powrót do strony głównej