Przeglądarka postów

Path: news.chmurka.net!news.icm.edu.pl!newsfeed.pionier.net.pl!3.eu.feeder.erje.net!feeder.erje.net!usenet.goja.nl.eu.org!aioe.org!.POSTED.M4ooErOjn+iaQ7Dxcs05rg.user.gioia.aioe.org!not-for-mail
From: boukun <boukun@gmail.com>
Newsgroups: pl.soc.polityka
Subject: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze in
formacje. Śledź relację
na żywo - WP Wiadomości
Date: Fri, 10 Apr 2020 08:13:41 +0200 (GMT+02:00)
Organization: news.aioe.org
Lines: 13
Message-ID: <r6p2qm$d9o$1@gioia.aioe.org>
NNTP-Posting-Host: M4ooErOjn+iaQ7Dxcs05rg.user.gioia.aioe.org
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Complaints-To: abuse@aioe.org
X-Notice: Filtered by postfilter v. 0.9.2
X-Newsreader: PiaoHong.Usenet.Client.Free:2.02
Xref: news.chmurka.net pl.soc.polityka:254592
W USA w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarły 1783
 osoby. Prezydent Donald Trump uważa, że to szczyt pandemii
 SARS-CoV-2. Wedle szacunków ekspertów w Kanadzie na Covid-19 może
 umrzeć od 11 do 300 tys. osób.

https://wiadomosci.wp.pl/koronawirus-w-polsce-i-na-swiecie-najnows
ze-informacje-sledz-relacje-na-zywo-6498275556841089a
-- 
boukun


----Android NewsGroup Reader----
https://piaohong.s3-us-west-2.amazonaws.com/usenet/index.html


Czas pobrania artykułu: 66 ms