Przeglądarka postów

Path: news.chmurka.net!news.icm.edu.pl!.POSTED!not-for-mail
From: TeamQuest Sp. z o.o. <nntp_Job@TeamQuest.PL>
Newsgroups: pl.test
Subject: Warszawa => Front-end (React.js) Developer <=
Date: Tue, 27 Oct 2020 09:15:09 +0000 (UTC)
Organization: TeamQuest.pl
Lines: 86
Message-ID: <42371.TQ.20201027.101509@teamquest.pl>
References: <42371.TQ.20201027.101509@teamquest.pl>
Reply-To: Praca@TeamQuest.PL
NNTP-Posting-Host: mail.teamquest.pl
Mime-Version: 1.0
Content-Type: TEXT/plain; CHARSET=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Trace: news.icm.edu.pl 1603790109 22929 31.179.177.242 (27 Oct 2020 09:15:09 GMT)
X-Complaints-To: usenet@news.icm.edu.pl
NNTP-Posting-Date: Tue, 27 Oct 2020 09:15:09 +0000 (UTC)
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Icedove/31.8.0
In-Reply-To: <42371.TQ.20201027.101509@teamquest.pl>
Xref: news.chmurka.net pl.test:215501
Nasz Klient, firma tworząca produkty softwarowe dla globalnych 
  klientów (m.in. rozbudowane platformy e-commerce, systemy IOT). 

*****
***** Front-end (React.js) Developer
********** Zakres obowiązków:

* Budowanie od podstaw platformy/aplikacji i doborem odpowiednich 
  technologii 
* Podejmowanie pragmatycznych decyzji technicznych, pozwalających na 
  budowę skalowalnych rozwiązań 
* Budowanie produktów przynoszących realną wartość biznesową, 
  wykorzystując krótką pętlę feedbacku 
* Dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań przy wykorzystaniu 
  Continuous Delivery oraz dobrych praktyk programowania 


***** Nasze oczekiwania:

* 3+ lata doświadczenia komercyjnego w React 
* Znajomość JavaScript/TypeScript 
* Znajomość dobrych praktyk HTML/CSS 
* Umiejętności projektowania prostych i skalowalnych rozwiązań 
* Znajomość dobrych praktyk w tworzeniu aplikacji działających w 
  chmurze 
* Doświadczenie w tworzeniu wysokiej jakości kodu (oczywiście wraz 
  z testamangielski na poziomie B2+. 


***** Oferujemy:

* Atrakcyjne wynagrodzenie (b2b) 
* Realny wpływ na kształt wytwarzanego produktu 
* Dużą samodzielność w działaniu 
* Opcja częściowej pracy zdalnej 
* Budżet szkoleniowy i konferencyjny - pozwalający na rozwój Twoich 
  kompetencji 
* Bazę wiedzy w firmowych zasobach online i offline - podręczniki, 
  kursy, materiały 


Aplikuj tu / Send your CV:
 => => =>
http://TeamQuest.pl/n/42371-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2010
 => => =>
 
 
 
W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli 
  następującej treści: 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i 
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych 
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922). 
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych 
  osobowych potencjalnym pracodawcom. 
 
Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na 
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am 
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji 
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em 
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest 
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane 
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści 
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich 
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania 
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania 
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją 
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. 
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających 
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie 
  dokumentów i informacji w nich zawartych. 
-- 
Pozostałe oferty: 
https://teamquest.pl/praca-w-it/ 


ID=8f71ed4f42a11224456567b397d0c465Czas pobrania artykułu: 64 ms