news.chmurka.net — rejestracja

Krótki regulamin


Krótki regulamin użytkownika serwera news.chmurka.net znajduje się poniżej.

Informacje ogólne


1. Serwer udostępniony jest polskojęzycznym użytkownikom w celu umożliwienia im korzystania z grup dyskusyjnych w sieci Usenet niezależnie od adresu IP, z którego się łączą.

2. Za korzystanie z serwera nie były, nie są ani nie będą pobierane od użytkowników żadne opłaty.

3. Serwer jest prywatnym, niekomercyjnym przedsięwzięciem, dlatego dostępny jest bez gwarancji działania (na zasadzie best effort). Właściciel dokłada starań, żeby serwer działał właściwie, ale ze względu na niekomercyjny charakter przedsięwzięcia oraz zależność od innych węzłów sieci Usenet właściciel nie jest w stanie zagwarantować nieprzerwanego ani niezawodnego działania.

4. Wszystkie komunikaty, planowane prace oraz informacje o zmianach publikowane są na grupie chmurka.komunikaty.

5. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy użytkownika podczas rejestracji w przypadku, gdy użytkownik o tej nazwie znajduje się już na serwerze, lub zaistnieją inne powody techniczne.

6. W przypadku zapomnienia hasła do serwera jest możliwość wygenerowania nowego. W tym celu należy skontaktować się z właścicielem serwera spod adresu e-mail, z którego nastąpiła rejestracja. Nowe hasło zostanie wysłane na ten adres.

Prawa i obowiązki użytkownika


1. Zabronione jest korzystanie z serwera przy pomocy usług anonimizujących adres IP łączącego się (tor, komercyjne serwery VPN, serwery Open Proxy i inne).

2. Zabronione jest zakłócanie pracy serwera lub sieci Usenet w jakikolwiek sposób.

3. Konto na serwerze nie może być wykorzystywane do celów niezgodnych z polskim ani holenderskim prawem (serwer fizycznie znajduje się w Holandii).

4. Użytkownik powinien przestrzegać netykiety.

5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie nadużycia oraz ewentualne łamanie prawa, którego się dopuści, wliczając w to możliwość poniesienia odpowiedzialności karnej.

6. Użytkownik musi właściwie dbać o poufność danych dostępowych do serwera, bo każde nieuprawnione użycie ich przez osoby trzecie będzie automatycznie przypisywane jemu. Użytkownik może zdecydować się na korzystanie z połączenia nieszyfrowanego, ale robi to na własną odpowiedzialność.

Polityka prywatności


1. Adres e-mail, użyty do rejestracji, dostępny jest jedynie dla właściciela serwera w celu umożliwienia kontaktu z użytkownikiem. Nigdy nie zostanie wykorzystany w żadnym innym celu (nie zostanie sprzedany ani nie będzie na niego wysyłany SPAM).

2. Adres IP, z którego następuje połączenie, nazwa użytkownika oraz numer portu źródłowego dołączane są w nagłówkach każdego wysyłanego posta i z uwagi na naturę działania sieci Usenet stają się dostępne publicznie (na wszystkich innych serwerach w sieci, na połączonych z nimi stronach www oraz w innych miejscach) na zawsze. Właściciel serwera nie ma skutecznego mechanizmu pozwalającego na usunięcie tych danych.

3. Informacje na temat serwera, informacje o planowanych wyłączeniach, zmianach itd. są publikowane wyłącznie na grupie chmurka.komunikaty oraz ewentualnie na stronie http://news.chmurka.net/. Nie są rozsyłane mailowo.

4. Serwer gromadzi logi połączeń oraz wysyłanych postów. Logi te wykorzystywane są jedynie w celu diagnostyki pracy serwera oraz w celu przeciwdziałania nadużyciom. Wspomniane logi nie są ani nie będą przekazywane osobom trzecim. Wyjątek stanowią stosowne organy w przypadku otrzymania przez właściciela takiego żądania.

Historia zmian tego regulaminu dostępna jest w postaci repozytorium Git: git clone http://git.chmurka.net/news-agreement/

Formularz rejestracji


Rejestracja oznacza potwierdzenie zapoznania się z regulaminem oraz deklarację jego przestrzegania.

Nazwa użytkownika
(tylko litery, bez polskich):
Adres e-mail (zostanie
wysłane na niego hasło):
Dodatkowe uwagi
(nieobowiązkowe):
Deklaruję przestrzeganie regulaminu

UWAGA: Jeżeli Twoja poczta obsługiwana jest przez gmaila, to odpowiedzi na formularz szukaj w katalogu ze spamem. Jeśli jest obsługiwana przez Microsoft (hotmail, outlook.com, itd.), to odpowiedź może nie dojść w ogóle.

Problemy z działaniem formularza należy zgłaszać na adres: news-contact (małpa) chmurka.net.


Powrót do strony głównej